ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ
PAMÁTKOVÉ PÉČE
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH

veřejná výzkumná instituce

 

Veřejná zakázka

Znění výzvy k veřejné zakázce „Digitální terénní model referenční oblasti projektu ArchaeoMontan, č. projektu: 100099134“ – zjednodušené podlimitní řízení

Podoba zadávací dokumentace a veškeré příslušné přílohy budou k dispozici na vyžádání u kontaktní osoby
Mgr. Petra Lisska, tel: 777 722 613, email: lissek(zavinac)uappmost.cz.
Nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení písemné žádosti (podle § 48 odst. 2, zákona o veřejných zakázkách) Vám budou tyto dokumenty předány či zaslány.