ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH

veřejná výzkumná instituce

ArchaeoMontan

Středověké hornictví v Sasku a Čechách Mittelalterlicher Bergbau in Sachsen und Böhmen

Mezinárodní projekt zaměřený na studium středověkého hornictví v Krušných horách realizuje ÚAPPSZČ, v.v.i. jako jeden z projektových partnerů, kterými jsou Landesamt für Archäologie Dresden (lead partner), Sächsisches Oberbergamt FreibergStadtverwaltung DippoldiswaldeČeská geologická služba PrahaUniverzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem a Muzeum Karlovy Vary.

Obsahem projektu je interdisciplinární výzkum pozůstatků středověké těžby a zpracování rud na významných nalezištích v Krušných horách. Metodami povrchového průzkumu, dálkového průzkumu (Airborne laser scanning), geologického průzkumu a studiem písemných pramenů hledáme řešení otázek spojených s počátky rudného hornictví, jeho technologickou úrovní, jeho intenzitou a významem pro vývoj Krušných hor. Výstupem projektu jsou odborné studie publikované ve sbornících tří mezinárodních konferencí s tématem montánní archeologie, které jsou součástí projektu. Aktuálně připravujeme konferenci Archaeomontan 2013 Krušná krajina – Erz(gebirgs)landschaft – Ore Landscape, Kadaň 26.-28.9. 2013. Závěrečným výstupem projektu bude putovní výstava prezentující aktuální výsledky výzkumu středověkého hornictví v Krušných horách.

 

Projekt je realizovaný v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko a financovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

www.archaeomontan.eu