ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ
PAMÁTKOVÉ PÉČE
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH

veřejná výzkumná instituce

 

Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků

6. 5. – 30. 10. 2016 / Jízdárna teplického zámku

Výstava k 700. výročí narození Karla IV.

Jedinečná výstava uměleckých děl, uměleckořemeslných artefaktů a kulturně-historických a archivních dokumentů, spojených s vládou Lucemburků v severozápadních Čechách ze sbírek muzeí a galerií Ústeckého kraje, majetku římskokatolické církve, Státního oblastního archivu v Litoměřicích a Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, kterou pořádá Ústecký kraj.

lucemburk_mensi