ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ
PAMÁTKOVÉ PÉČE
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH

veřejná výzkumná instituce

 

Přednáška RNDr. Romana Křivánka, Ph.D. „Nedestruktivní geofyzikální výzkumy významných a ohrožených lokalit v Ústeckém kraji v roce 2016“

Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. Vás
zve na přednášku RNDr. Romana Křivánka, Ph.D.
(Archeologický ústav Akademie věd ČR, Praha, v. v. i.): „Nedestruktivní
geofyzikální výzkumy významných
a ohrožených lokalit v Ústeckém kraji v roce 2016“. Tento projekt je
součástí Regionální spolupráce krajů a ústavů Akademie věd České
Republiky.Přednáška se uskuteční v úterý 21. února 2017 od 9:00 v
knihovně ÚAPPSZČ, v. v. i.
Jana Žižky 835, Most.

Přednáška R. Křivánka 21.2. 2017