ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ
PAMÁTKOVÉ PÉČE
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH

veřejná výzkumná instituce

 

Tisková zpráva – Ohlédnutí za konferencí

image005

 

 

Tisková  zpráva:  Ohlédnutí  za  mezinárodní  konferencí  k  montánní  archeologii  Krušná  krajina  

Erz(gebirgs)landschaft Ore Landscape

Ve dnech 30.–31. března 2017 uspořádal Ústav archeologické památkové péče ve spolupráci se Saským zemským úřadem pro archeologii mezinárodní konferenci „Krušná krajina – Erz(gebirgs)landschaft – Ore Landscape“. Na konferenci v kadaňském Kulturním domě Střelnice zaznělo 32 příspěvků, které seznámily auditorium s dílčími výsledky projektu ArchaeoMontan prezentujícími současný trend komplexně pojatého mezioborového a mezinárodního výzkumu montánních památek, jenž je hlavním motivem projektu… (Ohlednuti za konferenci 30.-31.3.2017_Tiskova zprava)

 

Presseinformation

Rückblick: Internationale montanarchäologische Fachtagung „ArchaeoMontan. Krušná krajina – Erz(gebirgs)landschaft –  Ore Landscape“

Von 30. bis 31. März 2017 veranstaltete das Institut für archäologische Denkmalpflege Nordwestböhmens Most in Kooperation mit dem Landesamt für Archäologie Sachsen im Kulturzentrum Kadaň die internationale Tagung „Krušná krajina – Erz(gebirgs)landschaft – Ore Landscape“. In 32 Vorträgen wurden den Teilnehmern die Zwischenergebnisse des Projektes ArchaeoMontan vorgestellt und damit die komplexe Herangehensweise der interdisziplinären und internationalen Forschungen zu den im Fokus stehenden Bergbaurelikten präsentiert. (Ruckblick Tagung 30.-31.3.2017_Pressebericht)

 

Matthias Schubert (LfA Sachsen) představuje projekt ArchaeoMontan, © M. Žihla, ÚAPPSZČ, v. v. i.

Matthias Schubert (LfA Sachsen) představuje projekt ArchaeoMontan, © M. Žihla, ÚAPPSZČ, v. v. i.

 Petr Lissek (ÚAPPSZČ, v.v.i.) zdraví účastníky konference, © M. Žihla, ÚAPPSZČ, v. v. i.

Petr Lissek (ÚAPPSZČ, v.v.i.) zdraví účastníky konference, © M. Žihla, ÚAPPSZČ, v. v. i.

Kulturní dům Střelnice v Kadani, © M. Žihla, ÚAPPSZČ, v. v. i.

Kulturní dům Střelnice v Kadani, © M. Žihla, ÚAPPSZČ, v. v. i.

 

 

 

 

 

image004