ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ
PAMÁTKOVÉ PÉČE
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH

veřejná výzkumná instituce

 

Nová publikace: Vroutek

Vroutek potah – kopie

VROUTEK

Autoři knihy:

M. Jetmarová, J. Mareš, V. Peksa, P. Rudolfová, J. Skopec, D. Šebesta, L. Vladyka, M. Volf

U příležitosti 790 let od první písemné zmínky Vroutku byla vydána publikace shrnující celu historii tohoto městečka na Podbořansku. Jedná se o první publikaci, která mezioborově a uceleně pojímá historii Vroutku. Na knize se jako spoluautoři výraznou měrou podíleli také pracovníci našeho ústavu, a to Vojtěch Peksa a Martin Volf, kteří shrnuli dosavadní znalosti o Vroutku z pohledu archeologie. Vroutek je známý především díky ikonické stavbě románského slohu – kostelu sv. Jakuba Většího. Významné jsou ale i poznatky z archeologických výzkumů, které v blízkosti kostela doložily relikty šlechtického sídla, či pomohly objasnit stavební poměry této výjimečné sakrální stavby. „Archeologické“ kapitoly navíc přidávají například počítačovou rekonstrukci podoby kostela a sousedního objektu šlechtického sídla ve 13. století od Milana Sýkory, taktéž pracovníka našeho ústavu. Další autoři z řad historiků, stavebních historiků, či archivářů čtenáře seznamují s dalším vývojem Vroutku v novověku, 20. století, ale i s dosud nepublikovaným stavebním rozborem kostela sv. Jakuba.

Vydalo Město Vroutek, 2017