ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ
PAMÁTKOVÉ PÉČE
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH

veřejná výzkumná instituce

 

Historické sklo 6 – Sborník pro dějiny skla

HS 6  obálka

Po téměř devítileté odmlce předkládá Odborná skupina pro dějiny skla České archeologické společnosti sklářským odborníkům a zájemcům o problematiku historického skla šesté číslo sborníku Historické sklo. Na obálce i v textu byly použity kresby ze studie Jaroslava Kavána „Výsledky archeologického výzkumu Karlovy hutě v Jizerských horách, která pracovala v létech 1758–75“ publikované v roce 1982 ve sborníku studií Muzea skla a bižutérie v Jablonci nad Nisou (Ars Vitraria 7, 19–74).

Publikace obsahuje studie a příspěvky odborníků z českých a moravských institucí i kolegů z Polska a Slovenska. Tak jako v předešlých číslech sborníku jednotlivé studie informují o nálezech skla z archeologických výzkumů, o nově zjištěných zaniklých sklářských hutích a o experimentální tavbě skla, dále o konzervaci skleněných artefaktů i výsledcích archeometrického výzkumu. Přehled dosavadní čtyřicetileté činnosti Odborné skupiny pro dějiny skla je dokumentován nejen zápisy z jednotlivých akcí, ale také souborem fotografií z jednotlivých pracovních setkání a kolokvií konaných doma i v zahraničí.