ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ
PAMÁTKOVÉ PÉČE
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH

veřejná výzkumná instituce

 

Středověké hornictví a hutnictví na Přísečnicku ve středním Krušnohoří

Mezi excelentní výsledky naší veřejné výzkumné instituce patří výzkum středověkého hornictví v Krušných horách, který jsme realizovali jako partneři úspěšných mezinárodních projektů ArchaeoMontan a ArchaeoMontan 2018 (www.archaeomontan.eu). Tyto projekty, které výrazně podpořila Evropská unie, umožnily zmnohonásobit přeshraniční spolupráci se Saskými partnery v oblasti archeologického výzkumu a péče o archeologické památky. Naší instituci přinesly jedinečnou a velkorysou možnost komplexního mezioborového a inovativního výzkumu středověkého hornictví na České straně Krušných hor. Projekty byly završeny celou řadou výsledků, mezi které na čelní místo patří otevření Muzea středověkého hornictví v Krušných horách, ve městě Dippoldiswalde (miberz.de) v roce 2018 a vydání řady publikací.

Příspěvkem naší instituce bylo také vydání kolektivní monografie Středověké hornictví a hutnictví na Přísečnicku ve středním Krušnohoří (v řadě Veröffentlichungen des Landesamtes für Archäologie Sachsen jako jejího 68 svazku – pátého v tématické řadě monografií ArchaeoMontan), která přináší souhrn výsledků šestiletého mezioborového výzkumu. Archeologickými a přírodovědnými metodami se nám podařilo poprvé získat jednoznačné doklady o těžbě a vyspělé úrovni zpracování rud stříbra a železa na České straně Krušných hor již ve 13. století.

Výsledky objevů a výzkumů celé řady nových archeologických lokalit nám přinesly doklady o dynamické proměně přirozené horské krajiny v osídlenou kulturní krajinu, v níž významnou roli hrála právě stříbrná horečka a technologicky pokročilá produkce železa na přelomu 13. a 14. století. Archeologické památky středověké těžby a zpracování rud v Krušných horách budou i nadále tématem péče a studia odborných pracovníků Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech. Za výrazný úspěch považujeme nejen realizaci a výsledky obou projektů ArchaeoMontan, ale také zápis Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na seznam světového kulturního dědictví UNSECO, o který se zasloužili kolegové z projektu Montanregion Erzgebirge/Krušné hory a zástupci řady institucí z České republiky a Spolkové republiky Německo.