ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH

veřejná výzkumná instituce

Aktuální

SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZA VLÁDY LUCEMBURKŮ

Výstava k 700. výročí narození Karla IV.

lucemburk_mensi

S36C-6e16042820450_0001

6. 5. – 30. 10. 2016 / Jízdárna teplického zámku

Jedinečná výstava uměleckých děl, uměleckořemeslných artefaktů a kulturně-historických a archivních dokumentů, spojených s vládou Lucemburků v severozápadních Čechách ze sbírek muzeí a galerií Ústeckého kraje, majetku římskokatolické církve, Státního oblastního archivu v Litoměřicích a Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, kterou pořádá Ústecký kraj.