ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ
PAMÁTKOVÉ PÉČE
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH

veřejná výzkumná instituce

Letecká archeologie © ÚAPPSZČ, v. v. i., PhDr. Zdeněk Smrž