ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ
PAMÁTKOVÉ PÉČE
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH

veřejná výzkumná instituce

Formuláře

Zde je ke stažení formulář „Oznámení o zahájení zemních prací“ ve formátu PDF, Word. Prosím vyplňte všechny informace, které jsou Vám známy a odešlete minimálně 14 dní před započetím zamýšlených prací na naší kontaktní adresu či e-mail.

Zde je ke stažení formulář  „Objednávka archeologického výzkumu“ ve formátu PDF, Word. Prosím vyplňte všechny informace, které jsou Vám známy a odešlete minimálně 14 dní před započetím zamýšlených prací na naší kontaktní adresu či e-mail. V případě, že pro vyhotovení objednávky vyžadujete vytvoření předběžného rozpočtu obracejte se prosím na adresu: archeologickydozor@uappmost.cz.