ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ
PAMÁTKOVÉ PÉČE
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH

veřejná výzkumná instituce

Zákony a ustanovení

Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy – tzv. Maltská konvence

Dne 16. ledna 1992 byla ve Vallettě přijata Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná). Jménem České republiky byla Úmluva podepsána ve Štrasburku dne 17. prosince 1998. Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 14, odst. 3, dne 25. května 1995. Pro Českou republiku vstoupila v platnost podle odstavce 5 téhož článku dne 23. září 2000.

Soubory jsou ve formátu PDF. Prohlížeč Acrobat Reader stáhnete na jejich stránkách
www.adobe.com