ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ
PAMÁTKOVÉ PÉČE
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH

veřejná výzkumná instituce

Laboratoř

Ing. Petra Holajová - vedoucí laboratoře/laboratorní pracovník

Renata Mühlbergerová - laboratorní pracovník

Eva Sušická - laboratorní pracovník