ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH

veřejná výzkumná instituce

Budoucnost

Je velmi těžké proklamovat a předjímat o časech, které teprve přijdou, ale společně se jistě shodneme na tom, že UAAP SZČ v.v.i. bude ve své dosavadní práci pokračovat se stejným úsilím a odhodláním jako doposud. A to nejen kvůli řadě badatelů a odborníků, ale i kvůli obyčejným lidem, kterým není lhostejné odkud přišli, kým jsou a kam jdou.

V této budoucí práci nám budou jistě nápomocny i nové technologie budoucnosti, jako jsou již dnes známé 3D scanery a lasery, které umí přesněji a lépe měřit nejrůznější prostory. Moderní 3D tiskárny, které už nyní dokáží „vytisknout“ model pravěkého nástroje, na základě nějž dokážeme lépe pochopit jeho funkci. Nebo kupříkladu dálkový průzkum země, který se nyní odehrává z oběžné dráhy a umí monitorovat terén 24 hodin denně.

Všechny tyto inteligentní nástroje, kterými si pomáháme v naší vědecké práci, jdou den co den mílovými kroky kupředu, a možná přijde i čas, kdy nebude potřeba terénní archeologie. Kdy se z centrální laboratoře odešle signál stroji, který na určeném místě pomocí půdního sonaru zjistí situaci pod povrchem, přesněji zdokumentuje pomocí chemických analýz, magnetometrických vln, radiologických impulsů, vše na milimetry zaměří a nafotí, odebere vzorky a zase se, aniž by poškodil lokalitu, vrátí zpět na základnu, kde centrální počítač vyhodnotí a porovná celkovou situaci. A pak už jen odešle do centrální databanky nálezovou zprávu a publikaci, včetně všech dat a analogií.

Ale vraťme se ze science fiction raději zpátky na zem. Pravdou je, že vývoj se žene ku předu ve všech odvětvích, která moderní archeologie využívá. Ať už jde o fyziku, matematiku, chemii, strojírenství  a mnoho dalších oborů, mezioborů a podoborů. Proto budeme společně očekávat dny příští a těšit se na to co přinesou.