ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ
PAMÁTKOVÉ PÉČE
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH

veřejná výzkumná instituce

Současnost

V současné době zajišťuje Ústav archeologické památkové péče veřejná výzkumná instituce v Mostě (dále jen UAPP SZČ v.v.i.) široké spektrum archeologických prací po celém území Ústeckého Kraje.

Naším každodenním chlebem jsou tzv. záchranné archeologické výzkumy, které na dotčeném místě, jenž má být nenávratně zničeno, zjistí, zajistí a zdokumentují veškeré dostupné informace a archeologické situace, tak, aby s nimi bylo možné v budoucnosti nadále pracovat. To se týká například staveb rodinných domů, investorských projektů či velkých staveb jako třeba dálnice D-8, rychlostní komunikace R-7, ale i například mezinárodních projektů – typu plynovod GAZELE. Umíme se vypořádat dokonce s tak velkými sousty, kterými jsou kupříkladu Severočeské doly a.s. a to především Doly Nástup Tušimice, kde námi bylo již od roku 1985 prozkoumáno bezmála 50 km čtverečních.

Pracujeme též s nedestruktivními metodami archeologie, což jsou technologie, které nepoškozují stávající situace nebo stojící památky. Je to například zaměřování hradů, tvrzí a zřícenin pomocí geodetických pomůcek a nově i LIDARu, na základě čehož můžeme dokumentovat současný stav, popřípadě též reinterpretovat závěry předchozích badatelů.
Nedílnou součástí těchto metod je i letecká prospekce, kdy z letadla odborníci sledují krajinu z ptačí perspektivy a své poznatky zaznamenávají pomocí GPS a fotografie. Díky tomu jsme dnes schopni přesněji určit ohrožené lokality a případně tak předejít možným ztrátám, nebo dokonce objevit dosud nepoznané lokality.
Nejnovějším přírůstkem v této rodině neinvazivních metod je již výše zmíněný LIDAR, což je snímání terénu pomocí laserových pulsů z letadla pomocí sofistikovaných přístrojů a následné zpracování softwarem. Název vychází z anglického spojení: light detection and ranging. Tato metoda je velmi účinná v nepřístupném terénu a na rozdíl od předchozích metod jí nepřekáží ani bylinné patro.