ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH

veřejná výzkumná instituce

Bankovní spojení

KB Most: číslo účtu: 38532491/0100

IČO: 47325011

DIČ: CZ47325011