ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ
PAMÁTKOVÉ PÉČE
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH

veřejná výzkumná instituce

Publikace

Většinu uvedených titulů je možné na našem ústavu zakoupit, popř. vyměnit za Vámi nabídnutou publikaci.

Kontaktujte nás prosím na adrese: office@uappmost.cz

Tituly jsou řazeny abecedně dle autorů – pro snazší orientaci použijte pole pro vyhledávání
(stiskněte ctrl+F)

 • Blažek, J. – Ernée, M. – Smejtek, L. 1998: Die bronzezeitlichen Gußformen in Nordwestböhmen. Most. ISBN 80-901828-2-8, brož., 268 stran, obrázky v textu, 12 map a 38 tabulek, německy.
  Cena: 400 Kč
  Monografie představuje první ucelené zpracování licích forem pro bronzové předměty z Čech. Naprostá většina z celkem 131 předmětů je datována do období mladší a pozdní doby bronzové. Práce sestává z analytické části, shrnutí, podrobného katalogu nálezů a celkem 38 tabulek.
 • Blažek, J. – Gál, L. 2001: Bronzový věk v Podkrušnohoří. Katalog výstavy. Most. ISBN 80-901828-8-7, brož., 76 stran, 10 map, 10 tabulek, česky.
  Rozebráno
 • Blažek, J. – Hansen, S. 1997: Die Hortfunde von Saběnice in Nordwest-Böhmen. Most.ISBN 80-901828-1-X, brož., 128 stran, 22 obrázků v textu, 21 tabulek, německy.
  Cena: 250 Kč
  Souhrnná publikace všech dochovaných bronzových seker z hromadných nálezů ze Saběnic. Z minimálně 91 nalezených exemplářů je zde zdokumentováno 80. Hlavní součástí práce je analýza nálezu od Svenda Hansena, který předměty detailně prozkoumal jak z typologického hlediska, tak i z ohledu na aspekty ukládání. Kompletní katalog, kresebná dokumentace a fotografie.
 • Blažek, J. a kol. 2003: Bronzový věk v Podkrušnohoří a ve srředních Čechách. Most. ISBN 80-86531-03-1, brož.
  Rozebráno
 • Bouzek, J. – Koutecký, D. 2000: The Lusatian culture in Northwest Bohemia. Most. ISBN 80-901828-7-5, brož., 360 stran, 215 tabulek, 2 mapy, 2 fototabulky, anglicky.
  Cena: 300 Kč
 • Blažek, J. – Lainová, K. 2001: Prameny k dějinám archeologie v severozápadních Čechách I. Nařízení Amt für Vorgeschichte 1938 – 1943. Most. ISBN 80-901828-9-5, brož., 48 str., 3 přílohy, formát A5, česky a německy.
  Cena: 30 Kč
 • Blažek, J. – Meduna, P. a kolektiv 1995: Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1983 – 1992. Most. ISBN 80-901828-0-1, brož., 316 stran, celkem 19 článků, česky s německým nebo anglickým souhrnem.
  Cena: 130 Kč
  Sborník devatenácti statí věnovaný převážně publikování archeologických pramenů od mladší doby kamenné po vrcholný středověk. Úvodní práce M. Dobeše na šedesáti stranách v populárnější formě shrnuje dosavadní výsledky archeologického bádání v severozápadních Čechách.
 • Blažek, J. – Michálek, I. 2003: Prameny k dějinám archeologie v severozápadních Čechách II. Korespondence Josefa Kerna I. &ndash Otto Tschakert, Franz Runge. Most. ISBN 80-86531-02-3, brož., 86 stran, česky a německy.
  Cena: 30 Kč
 • Blažek, J. – Smejtek, L. 1993: Die Bronzemesser in Nordwestböhmen. Praha. ISBN 80-85787-03-2, brož., 68 stran, 9 tabulek, 2 mapy, 1 příloha, německy.
  První svazek řady vyšel v nakladatelství H&H Praha.
  Rozebráno
 • Bouzek, J. – Koutecký, D. 2010: Vikletice Siedlung der Štítary – Kultur in Nordwestböhmen. Most.
  ISBN 978-80-86531-07-6 (ÚAPPSZČ Most), ISBN 978-80-7308-321-2 (FF UK Praha), brož., 228 stran, německy s českým souhrnem.
  Cena: 250 Kč
 • Čech, P. (ed.) 1999: Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1993 – 1997. Most. ISBN 80-901828-5-2, brož., 218 stran, celkem 16 článků, česky s německým či anglickým souhrnem.
  Cena: 190 Kč
  Sborník 16 archeologických statí, které se mj. zabývají problematikou pozdní doby kamenné na Bílinsku (M. Zápotocký), železářstvím v době laténské a římské (V. Salač), pohřebištěm z doby stěhování národů v Postoloprtech (J. Blažek), osídlením podhradí středověkého Žatce (P. Čech) a počátky středověkého osídlení v areálu kaple sv. Ducha v Mostě (T. Velímský).
 • Čech, P. – Dobeš, M. (eds.) 2000: Sborník Miroslavu Buchvaldkovi. Most. ISBN 80-901828-6-0, brož., 314 stran, 13 fototabulek, obrázky v textu, česky s německými souhrny.
  Cena: 250 Kč
 • Čech, P. – Smrž, Z. (eds.) 2002: Sborník Drahomíru Kouteckému. Most. ISBN 80-86531-00-7, brož., 324 stran, 33 článků, česky s německým či anglickým souhrnem.
  300 Kč
  Rozebráno
 • Černá, E. (ed.) 1994: Středověké sklo v zemích Koruny české. Most. Brož., 136 stran, 4 barevné obrázky, obrázky v textu, 1 mapa, česky s německým souhrnem.
  Česká verze, cena: 90 Kč
  Česká verze s německým souhrnem, cena: 110 Kč
 • Černá, E. (ed.) 2011: Historické sklo .5 Sborník pro dějiny skla. Most.
  ISBN 978-80-86531-09-0 (ÚAPPSZČ Most, v.v.i.), ISBN 978-80-903461-9-2 (MM Čelákovice), brož., 308 stran, česky s německým a anglickým souhrnem.
  Cena: ??? Kč
 • Černá, E. – Kuljavceva Hlavová, J. (eds.) 2008: Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003 – 2007. Sborník k životnímu jubileu Zdeňka Smrže. Most. ISBN 978-80-86531-05-2, brož., 444 stran (60 barevných), 35 příspěvků s německým a anglickým souhrnem.
  Cena: 500 Kč
  Obsah v PDF
 • Hlavová, J. – Sýkora, M. (eds.) 2006: Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1998 – 2002. Most. ISBN 80-86531-04-X, brož., 240 stran, 13 příspěvků, německy a česky s německým a anglickým souhrnem.
  Cena: 300 Kč
  Dočasně rozebráno
 • Koutecký, D. 2003: Příspěvky k době halštatské severozápadních Čech. Most. ISBN 80-86531-01-5, brož., 166 stran, česky s německým souhrnem.
  Cena: 200 Kč
 • Kuljavceva Hlavová, J. – Sýkora, M. (edd.) 2009: Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách za rok 2008. Most.
  ISBN 978-80-86531-06-9, brož., 244 stran, 12 příspěvků, česky s německým a anglickým souhrnem.
  Cena: 350 Kč
 • Michálek, J. 1999: Archeologické nálezy ze středních a severozápadních Čech ve sbírce Naturhistorisches Museum ve Vídni. Most. ISBN 80-901828-4-4, brož., 116 stran, 32 tabulek, 2 mapy v textu, česky.
  Cena: 140 Kč
  Práce představuje výsledek studijního pobytu autora ve Vídni, během kterého zdokumentoval veškeré archeologické nálezy uložené ve zdejším Přírodovědném muzeu. Celkem jde o 27 lokalit ze středních a severozápadních Čech s cca 1800 předměty. Publikace je pojata formou katalogu, tzn. Že je text uspořádán abecedně podle jednotlivých katastrů. V závěru jsou ve 32 tabulkách soustředěny kresby všech významných nálezů.
 • Novák, P. 2011: Záchranný výzkum hradiště v Prašníku (Hrádok). Most.
  ISBN 978-80-86531-08-3, brož., 152 stran, 49 tabulek, česky s německým souhrnem.
  Cena: 200 Kč
 • Velímský, T. 1998: Trans montes, ad fontes! K roli újezdů při středověké kolonizaci středních a vyšších poloh na území severozápadních Čech. Most. ISBN 80-901828-3-6, brož., 152 stran, 33 obrázků a 1 tabulka v textu, česky s německým souhrnem.
  Cena: 180 Kč
  Monografie pojednává o středověké kolonizaci 13. století v severozápadních Čechách, a sice o osidlování míst položených výše než je tzv. klasická sídelní oblast obývaná již od pravěku. Přináší výčet a analýzu písemných pramenů, které směřují k rekonstrukci tohoto sídelního vývoje.
 • Zavřel, P. (v tisku): Archeologická sbírka ze zámku Ohrada. Most. ISBN 80-901828-1-X, brož., 128 stran, 22 obrázků v textu, 21 tabulek, německy.
  Cena: 250 Kč