ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ
PAMÁTKOVÉ PÉČE
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH

veřejná výzkumná instituce

Co nás v poslední době zaujalo

Nová publikace: KALICH A PANNA – hrady Jana Žižky

S36C-6e17122212370_0001 – kopie

KALICH A PANNA - Hrady Jana Žižky Druhý svazek edice zaměřené na nemovité památky českého severozápadu. 316 stran Redakce: Ivan Lehký - Milan Sýkora Autoři: Šárka Martinková, Jiří Crkal, Patrik Eisenhammer, Pavel Hlavenka, Oldřich Kotyza, Ivan Lehký, Marek Rubeš, Milan Sýkora, Hynek Veselý, Martin Volf Vydal: Hrady Českého středohoří, z. s. Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. Tvorba publikace byla podpořena z institucionálních prostředků pro vědu a výzkum poskytnutých Ústeckým krajem a dále na vydání...

Číst dál...

Archeologický kalendář na rok 2018

Plakát ARCHEO 20183

Tradiční archeologický kalendář naší instituce tentokrát nese motiv inspirovaný hromadným nálezem z mladší doby bronzové z Děčína-Kváderberku. Aranžoval a fotil náš dvorní fotograf Miloš Žihla.

Číst dál...

Spolupráce na projektu Místa zblízka

nahled

ÚAPPSZČ, v.v.i. se od letošního roku externě podílí na mezioborovém projektu Místa zblízka, který se věnuje také dvěma regionům na území Ústeckého kraje – Podbořansku a Lounsku. Archeologie má v projektu za úkol v rámci mezioborového výzkumu poskytnout podklady pro citlivé navázání na historické krajinné struktury, osvědčená řešení, spolupracovat při přípravě podkladů pro systematizaci lokální památkové péče, plánů ochrany nejcennějších lokalit či využití jejich potenciálu pro lokální komunitu a zvýšení atraktivity regionu. Tyto...

Číst dál...

Nová publikace: Vroutek

Vroutek potah – kopie (2)

VROUTEK Autoři knihy: M. Jetmarová, J. Mareš, V. Peksa, P. Rudolfová, J. Skopec, D. Šebesta, L. Vladyka, M. Volf U příležitosti 790 let od první písemné zmínky Vroutku byla vydána publikace shrnující celu historii tohoto městečka na Podbořansku. Jedná se o první publikaci, která mezioborově a uceleně pojímá historii Vroutku. Na knize se jako spoluautoři výraznou měrou podíleli také pracovníci našeho ústavu, a to Vojtěch Peksa a Martin Volf, kteří shrnuli dosavadní znalosti o Vroutku z pohledu archeologie. Vroutek je známý především díky ikonické...

Číst dál...

Smrtí to nekončí aneb Tisíc let spali ve stínu Radobýlu

S36C-6e17061207460_0001

Úspěšná výstava ÚAPPSZČ v. v. i. nyní hostuje v Kadaňském muzeu. Více informací v sekci Výstavy.  

Číst dál...

Nová publikace: Středověké sklárny v severo- západních Čechách

Obálka Středověké sklárny.indd

STŘEDOVĚKÉ SKLÁRNY V SEVEROZÁPADNÍCH ČECHÁCH Přínos archeologie k dějinám českého sklářství ~ MITTELALTERLICHE GLASHÜTTEN IN NORDWESTBÖHMEN Beitrag der Archäologie zur Geschichte des böhmischen Glashüttenwesens Autorka knihy: Eva Černá   Publikace je dvojjazyčná a obsahuje souhrn poznatků dlouholetého studia/poznání dějin krušnohorského sklářství. Krušné hory, které byly v minulosti historickým bádáním opomíjeny, nepochybně patřily ve středověku k nejvýznamnějším sklářským regionům Čech. Jasně to dokládají výsledky systematického...

Číst dál...

Tisková zpráva – Ohlédnutí za konferencí

    Tisková  zpráva:  Ohlédnutí  za  mezinárodní  konferencí  k  montánní  archeologii  Krušná  krajina  ─ Erz(gebirgs)landschaft ─ Ore Landscape Ve dnech 30.–31. března 2017 uspořádal Ústav archeologické památkové péče ve spolupráci se Saským zemským úřadem pro archeologii mezinárodní konferenci „Krušná krajina – Erz(gebirgs)landschaft – Ore Landscape“. Na konferenci v kadaňském Kulturním domě Střelnice zaznělo 32 příspěvků, které seznámily auditorium s dílčími výsledky projektu ArchaeoMontan prezentujícími...

Číst dál...

Mezinárodní konference: Krušná krajina ─ Erz(gebirgs)landschaft ─ Ore Landscape

Mezinárodní konference: Krušná krajina ─ Erz(gebirgs)landschaft ─ Ore Landscape, Kadaň 30.-31. 3. 2017   Ústav archeologické památkové peče severozápadních Čech, v. v. i. pořádá ve spolupráci se Saským zemským úřadem pro archeologii v Drážďanech mezinárodní konferenci zaměřenou na montánní archeologii. Konference je součástí mezinárodního projektu ArchaeoMontan 2018 ─ Středověké hornictví v Sasku a Čechách, který je financován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. ArchaeoMontan_program_CZ ArchaeoMontan_Programm_DE Prihlaška...

Číst dál...

Výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky

Výběrové řízení na funkci ředitele_ředitelky ÚAPPSZČ, v.v.i. 2017 Výběrové řízení na funkci ředitele / ředitelky Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. Rada Instituce Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele / ředitelky. Požadavky: ▪ splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. (4)-(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění; ▪ dokončené vysokoškolské...

Číst dál...

Přednáška RNDr. Romana Křivánka, Ph.D. „Nedestruktivní geofyzikální výzkumy významných a ohrožených lokalit v Ústeckém kraji v roce 2016“

Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. Vás zve na přednášku RNDr. Romana Křivánka, Ph.D. (Archeologický ústav Akademie věd ČR, Praha, v. v. i.): „Nedestruktivní geofyzikální výzkumy významných a ohrožených lokalit v Ústeckém kraji v roce 2016“. Tento projekt je součástí Regionální spolupráce krajů a ústavů Akademie věd České Republiky.Přednáška se uskuteční v úterý 21. února 2017 od 9:00 v knihovně ÚAPPSZČ, v. v. i. Jana Žižky 835, Most.

Číst dál...