ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ
PAMÁTKOVÉ PÉČE
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH

veřejná výzkumná instituce

Laboratoř

  • Naše laboratoř provádí běžné procedury, týkající se očištění získaných artefaktů ať už suchou, nebo mokrou cestou. Osteologický materiál má vlastní depozitář, který je klimatizován, tak aby nedocházelo k degradaci skeletů a zlomků kostí. Keramický materiál je uskladněn ve větraných venkovních depozitářích a také v detašovaných depozitářích mimo náš Ústav.
  • Čištění kovových, skleněných či organických nálezů je prováděno na základní bázi, tedy tak, aby nedocházelo k dalšímu poškozování okolním prostředím a následně jsou tyto materiály dále postoupeny specializovaným pracovištím.
  • Nejnovějším a též nejmodernějším přírůstkem v naší laboratoři je speciální tiskárna na popis střepů Markem imaje 9020, která značně urychluje práci našim laborantům, kteří do té doby inventarizovaly očištěné nálezy pomocí redispera a tuže.