ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ
PAMÁTKOVÉ PÉČE
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH

veřejná výzkumná instituce

Technické zázemí

Jan Čapík – terénní pracovník/technik

Jiří Pospíšil – řidič/garážmistr/terénní pracovník/technik

Hana Pospíšilová – úklidové práce