ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ
PAMÁTKOVÉ PÉČE
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH

veřejná výzkumná instituce

Technické zázemí

Jiří Pospíšil – řidič/garážmistr/terénní pracovník/technik