ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ
PAMÁTKOVÉ PÉČE
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH

veřejná výzkumná instituce

Technické zázemí

Helena Angermayerová – úklidové práce

Jiří Pospíšil – řidič/garážmistr/terénní pracovník/technik