ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH

veřejná výzkumná instituce

Chystané

Na příští rok pro vás chystáme hned dvě výstavy. Jedna se bude týkat kresebné a dokumentační činnosti a druhá bude spojena s 60. výročím našeho podniku.