ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ
PAMÁTKOVÉ PÉČE
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH

veřejná výzkumná instituce

2011

 • Archeologický výzkum při stavbě komunikace R7 – Droužkovice
 • Nehlášená stavební akce, vedení nové kanalizace proťalo severní (zaniklé) křídlo komendy/zámku, na nádvoří jímka – Blatno u Chomutova
 • Záchranný archeologický výzkum na stavbě silnice R-7 – Spořice
 • Záchranný archeologický výzkum po skrývce plochy podél severního břehu přeložky Lomského potoka – Libkovice u Mostu
 • Stavba kanalizace pro budovu bývalých městských lázní v areálu zaniklého města na Mariánské louce – Děčín
 • Záchranný archeologický výzkum v areálu zaniklého hřbitova při kostelu Sv. Václava. Areál firmy Alcan, stavba chladící pece – Děčín – Rozbělesy
 • Záchranný archeologický výzkum lokality poškozované provozem lesní cesty – Vysoká Lípa
 • Výstavba elektrické přípojky – Varnsdorf
 • Kompletní rekonstrukce zámeckého jižního křídla – Děčín
 • Obnova domů pro potřeby Galerie B. Rejta – Louny
 • Zaniklá středověká sklárna na Z svazích vrchu Malý Stožec – Rybniště
 • Trasa plynovodu S od vsi – Brandov
 • Archeologický výzkum v pískovně Elsnic – katastr obce Lišany