ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ
PAMÁTKOVÉ PÉČE
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH

veřejná výzkumná instituce

2012

 • Rozšíření STL plynovodu – Březno u Chomutova
 • ZAV při výstavbě plynovodu GAZELA – Očihov
 • ZAV na místě protipovodňových valů – Bohušovice nad Ohří
 • ZAV rekonstrukce kanalizace – Duchcov
 • Rekonstrukce kostela Navštívení Panny Marie – Květnov u Chomutova
 • Výstavba relaxačního centra – Červený Hrádek u Jirkova
 • Zaměření hradu Riessenburk – Osek u Duchcova
 • Zaměření hradu Blansko – Ryjice
 • ZAV při výstavbě plynovodu GAZELA – Malměřice II
 • ZAV při výstavbě plynovodu GAZELA – Malměřice II
 • ZAV přeložka Lomského potoka – Libkovice
 • ZAV při výstavbě plynovodu GAZELA – Stranná u Nechranic
 • ZAV při výstavbě plynovodu GAZELA – Přívlaky
 • Stavba kruhového objezdu a přeložka inženýrských sítí – Kadaň
 • Předstihový výzkum na předpolí DNT – Březno u Chomutova
 • Renovace nábřeží, přeložka kanalizace – Kadaň
 • Neohlášená úprava hřiště – Bečov u Mostu
 • Prospekce před stavbou plynovodu Gazela – Hora Svaté Kateřiny
 • Prospekce před stavbou plynovodu Gazela - Lesenská pláň - Hora Svaté Kateřiny
 • ZAV při výstavbě plynovodu GAZELA – Liběšovice
 • Samostatný nález při výstavbě plynovodu GAZELA – Očihov
 • Výkop pro veřejné osvětlení – Havraň
 • Výkop pro vodovod – Kaštice
 • Úpravy místních komunikací – Libědice
 • Nehlášený výkop pro nízké napětí do trafostanice – Pšov u Podbořan
 • Povrchový průzkum před výstavbou plynovodu Gazela – Malý Háj
 • Povrchový průzkum před výstavbou plynovodu Gazela – Lesná v Krušných horách
 • Povrchový průzkum před výstavbou plynovodu Gazela – Drmaly
 • Povrchový průzkum před výstavbou plynovodu Gazela – Pyšná
 • ZAV při výstavbě plynovodu GAZELA – Údlice
 • ZAV při výstavbě plynovodu GAZELA – Všehrdy
 • Stavba ČOV – Údlice
 • Povrchový průzkum montanních terénních reliktů v okolí zaniklého města Přísečnice - Přísečnice
 • Náhodný nález dřevěného špalku po povodních v roce 2012 – Jetřichovice u Děčína
 • ZAV na lokalitě ohrožené ilegálními akcemi detektorářů a orbou – Nezabylice