Menu Zavřeno
Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1983 – 1992

Sborník devatenácti statí věnovaný převážně publikování archeologických pramenů od mladší doby kamenné po vrcholný středověk. Úvodní práce M. Dobeše na šedesáti stranách v populárnější formě shrnuje dosavadní výsledky archeologického bádání v severozápadních Čechách.

Autoři:
ISBN:
Vydavatel:
Rok vydání:
Místo vydání:
Počet stran:
Jazyk publikace:

Blažek, J. — Meduna, P. a kol.
80-901828-0-1

1995
Most
316
česky, res. angl. a něm.

cena 130,- Kč