Menu Zavřeno

Zveme Vás Den světového dědictví UNESCO na Měděnci

Náš ústav se spolu se Zemským úřadem pro archeologii Sasko spolupodílí na vzdělávacím programu o montánní archeologii v Krušnohoří: Archaeomontan @ School financovaném z fondu pro přeshraniční spolupráci Evropské unie.
Na Den světového dědictví UNESCO, který se v sousedním Sasku slaví v neděli 5. 6. jsme připravili na Měděnci a v Muzeu středověkého krušnohorského hornictví v Dippoldiswalde (MiBERZ) program pro děti i jejich rodiče.
Na Měděnci si můžete mimo jiné vyrobit hornický kahan, vyzkoušet si práci horníka a navštívit štoly pod Mědníkem.
V 15 hodin se zkusíme online spojit s návštěvníky akce v Dippoldiswalde. Během akce bude zajištěno občerstvení na místě.

Těšíme se na Vaši návštěvu.