Menu Zavřeno

Organizační struktura

Dozorčí rada

PhDr. Václav Hofmann, předseda
Mgr. Michal Ernée, Ph.D.
Mgr. Jana Kuráňová
Mgr. Jiří Řehák
Mgr. Eliška Wiesnerová

Ing. Hana Urbanová, tajemnice

Rada instituce

Interní členové:
Mgr. Jan Blažek, předseda
Mgr. Petr Lissek
MUDr. et Bc. Kryštof Derner
Mgr. Marek Půlpán

Externí členové:
prof. PhDr. Jan Klápště, Csc.
PhDr. Petr Holodňák
PhDr. Ing. Lubor Smejtek, Ph.D.

Mgr. Daniela Franková, tajemnice