Menu Zavřeno
Organizační struktura
Dozorčí rada

Mgr. Petr Čech, předseda
Mgr. Michal Ernée, Ph.D.
Mgr. Michal Soukup
PhDr. Adam Šrejber, Ph.D.
Jitka Sachetová

Ing. Hana Urbanová, tajemnice

Rada instituce

Interní členové:
Mgr. Jan Blažek, předseda
Mgr. Petr Lissek
MUDr. et Bc. Kryštof Derner
Mgr. Marek Půlpán

Externí členové:
prof. PhDr. Jan Klápště, Csc.
PhDr. Petr Holodňák
PhDr. Ing. Lubor Smejtek, Ph.D.

Mgr. Daniela Franková, tajemnice