Menu Zavřeno

Bc. Martin Volf

ARCHEOLOG
+420 604 178 440
martin.volf@gmail.com
 • Bakalářské studium Pravěké a raně středověké archeologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze bylo úspěšně zakončeno v roce 2006. Téma bakalářské práce: Archeologické doklady vrcholně středověké hrnčířské výroby v Čechách.
 • Absolvoval několik krátkodobých studijních pobytů v Německu a získal půlroční stipendium na Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego v polské Vratislavi.
 • Problematika středověké archeologie a venkovského osídlení.
 • Technologie středověké keramiky.
 • Postmedievální archeologie.
 • Volf, M. – Blažek, J. 2006: Archeologický výzkum novověké cihelny v Prosmykách. Terezínské listy 34, 78−90.
 • Sýkora, M. – Volf, M. 2006: Feudální sídlo Lina u Vrbičky (okr Louny) In: Hlavová, J. – Sýkora, M. (eds.), Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1998 &ndash 2002. Sborník. ÚAPP SZČ Most.
 • Volf, M. – Volf,V. 2007: Zaniklá sklárna v Šancích u Pohoří na Šumavě. Historické sklo 4.
 • Volf, M. 2008: Sonda do středověkého osídlení Džbánska – Vinařice. In: Černá, E. – Kuljavceva Hlavová, J. (eds.), Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003 – 2007. Sborník. ÚAPP SZČ Most.
 • Volf, M. 2009: Záchranný archeologický výzkum při rekonstrukci kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích. Sborník Od doby románské po současnost – historie a vývoj lenešického kostela.
 • Volf, M. – Derner, K. 2010: Objev torza renesanční hrnčířské pece a střepiště v Chomutově. In: Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách za rok 2008. Sborník. ÚAPP SZČ Most.
 • Volf, M. 2011: Nález skleněných náramků ze Sulce na Lounsku. Historické sklo 5.
 • Volf, M. 2011: Dvůr Himlštejn na Karlovarsku. Sborník Poohří – historie, krajina, lidé.
 • Crkal, J. – Volf, M. 2013: Výzkum středověkého osídlení. In: A. Kratochvílová. T. Karel (eds.), Proměny montánní krajiny, Loket, 34-45.
 • Crkal, J. – Volf, M. 2014a: Počátky města Přísečnice. In: R. Smolnik (Hrsg.) ArchaeoMontan 2013. Krušná krajina / Erz(gebirgs)landschaft. Arbeits- u. Forschber. sächs. Bodendenkmalpfl. Beih. 28 (Dresden 2014) 95–108.
 • Crkal, J. – Volf, M. 2014b: Terénní průzkumy v české části území projektu ArchaeoMontan v letech 2012 – 2014. In: R. Smolnik (Hrsg.) ArchaeoMontan 2014. Ergebnisse und Perspektiven / Výsledky a výhledy. Arbeits- u. Forschber. sächs. Bodendenkmalpfl. Beih. 29 (Dresden 2014) 105–117.
 • Sýkora, M. – Volf, M. 2012: Kachlová kamna jako prostředek reprezentace? Výpověď nálezů z Chomutova a Egerberka. In: Comotovia. Sborník příspěvků z konference věnované 420. výročí chotovského povstání z 15. července 1591 (1591-2011), 7 – 36.
 • Volf, M. 2014: M. Volf, Historická zmínka o tzv. Křimovském újezdě v zrcadle archeologických pramenů. In: R. Smolnik (Hrsg.) ArchaeoMontan 2013. Krušná krajina / Erz(gebirgs)landschaft. Arbeits- u. Forschber. sächs. Bodendenkmalpfl. Beih. 28 (Dresden 2014) 121–135.