Menu Zavřeno

Jiří Crkal

TERÉNNÍ TECHNIK
+420 723 602 906
jiri.crkal@seznam.cz
 • Středověké venkovské osídlení a dějiny osídlení Krušných hor.
 • Crkal, J. 2006: Hoděvice. In: Památky, příroda, život 4, 14-20. Chomutov
 • Crkal, J. – Černá, E. 2009: Nové objevy v Krušných horách – zaniklé středověké sklárny na k. ú. Výsluní, okr. Chomutov. In: Z. Měřínský, P. Kouřil (ed.), Archaeologia historica 34/09, 503-521. Brno
 • Crkal, J. 2012: Tvrz a zámek v Přísečnici. In: M. Sýkora (ed.), Hrady českého severozápadu, 9-37. Most
 • Derner, K. – Crkal, J 2012: Komenda řádu německých rytířů v Blatně. In: M. Sýkora (ed.), Hrady českého severozápadu,45-86. Most
 • Crkal, J. 2012: Zaniklá středověká ves Hoděvice v Krušných horách, k. ú Vysoká, okr. Chomutov. In: E. Černá, J. Kuljavceva Hlavová, M. Sýkora (ed.), Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2009-2010, 106-129. Most
 • Balášová a kol. 2013: M. Balášová, J.Crkal, E. Černá, K. Derner, P.Lissek. Kremsiger, k. ú. Přísečnice, okr. Chomutov – současný stav poznání a povrchový průzkum hornického sídliště.In: Archaeomontan 2012, Erkunden – Erfassen – Erforschen. Arbeits-u. Forschber. sächs. Bodendenkmalpl. Beih. 26 (Dresden 2013) 69-82.
 • Crkal, J. – Volf, M. 2013: Výzkum středověkého osídlení. In: A. Kratochvílová, T. Karel (ed.), Proměny montánní krajiny. Historické sídelní a montánní struktury Krušnohoří,34-45. Loket
 • Crkal, J. – Volf, M. 2014a: Počátky města Přísečnice [Die Anfänge der Stadt Preßnitz (Přísečnice)]. In: R. Smolnik (Hrsg.), ArchaeoMontan 2013. Krušná krajina – Erz(gebirgs)landschaft – Ore landscape. Arbeits-u. Forschber. sächs. Bodendenkmalpl. Beih. 28 (Dresden 2014) 95-108.
 • Crkal, J. – Volf, M. 2014b: Terénní průzkumy v české části území projektu Archaeomontan v letech 2012-2014. In: R. Smolnik (Hrsg.), ArchaeoMontan 2014. Ergebnisse und Perspektiven / Výsledky a výhledy. Arbeits-u. Forschber. sächs. Bodendenkmalpl. Beih. 29 (Dresden 2014) 105-117.
 • Crkal, J. – Sýkora, M. 2014c: Hrad Hasištejn a jeho role v rámci šumburského panství. In: R. Smolnik (Hrsg.), ArchaeoMontan 2014. Ergebnisse und Perspektiven / Výsledky a výhledy. Arbeits-u. Forschber. sächs. Bodendenkmalpl. Beih. 29 (Dresden 2014) 137-150.
 • Crkal, J. – Müller, H. – Urban, M. 2015: Přísečnice. In: Urban M. (ed.) a kol., Horní města Krušných hor. Ústecký kraj, 242-271. Sokolov
 • Crkal, J. 2015: Výsluní. In: Urban M. (ed.) a kol., Horní města Krušných hor. Ústecký kraj, 300-321. Sokolov
 • Derner, K. – Crkal, J 2016: Soukenický areál na Horním předměstí v Chomutově v 16. – 18. století. In: P. Rak (ed.), Comotovia 2015: Sborník příspěvků z konference věnované 500. výročí sňatku Šebestiána z Weitmile s Annou Glacovou ze Starého Dvora a spojení panství Chomutov a Červený Hrádek (1516 – 2016). Chomutov.
 • Crkal, J. – Volf, M. 2016:  Počátky a vývoj osídlení horního města Přísečnice. In: In: Z. Měřínský, P. Kouřil (ed.), Archaeologia historica 41/2016. Brno.