Menu Zavřeno

Mgr. Daniela Franková

ARCHEOLOŽKA
+420 608 003 683
frankova@uappmost.cz
  • Studium na Ústavu archeologie a muzeologie FF Masarykovy univerzity v Brně ukončeno 2006, diplomová práce: Sídliště mohylové kultury v Dobroměřicích (okr. Louny) – vedoucí práce prof. V. Podborský.
  • Studium oboru Pravěká a raně středověká archeologie na FFUK Praha ukončeno 2011, diplomová práce: Mohylová kultura střední doby bronzové v severozápadních Čechách.
  • Doba bronzová.
  • Franková, D. 2006: Sídliště mohylové kultury v Dobroměřicích (okr. Louny). Nepublikovaná bakalářská práce ÚAM FF MU Brno. Brno.