Menu Zavřeno

Mgr. Jana Doležalová

ARCHEOLOŽKA
+420 777 722 612
bilkova@uappmost.cz
  • V letech 2010 – 2017 studium na FF UK v Praze, na Ústavu pro archeologii.
  • Zabývá se agendou archeologických dozorů a podílí se na záchranných archeologických výzkumech Ústeckého kraje.
  • Doba halštatská, zejména bylanská kultura.
  • Kostka, M. – Bílková, J. 2019: Pohřebiště bylanské kultury v Praze-Ďáblicích. Archaeologica Pragensia 24/2018, 311-362.