Menu Zavřeno

Mgr. Petr Lissek

ŘEDITEL — ARCHEOLOG
+420 777 722 613
lissek@uappmost.cz
 • Absolutorium na Katedře archeologie Západočeské univerzity v Plzni v roce 2002, diplomová práce: Průzkum, dokumentace a zpracování středověkých a novověkých výrobních aktivit na území Národního parku České Švýcarsko.
 • od 1.6. 2007 do 31.5. 2017 zástupce ředitele ÚAPPSZČ, v. v. i.
 • od 1.6.2017 ředitel ÚAPPSZČ, v. v. i.
 • V roce 2005 byl pověřen vedením dlouhodobého předstihového archeologického výzkumu na stavbě Dálnice D8, dlouhodobě pak záchrannými archeologickými výzkumy na Děčínsku.
 • V letech 2012 – 2015 vedl tým ÚAPPSZČ, v. v. i. zapojený do mezinárodního projektu ArchaeoMontan – středověké hornictví v Sasku a Čechách“, který byl realizován v rámci programu Cíl 3 pro přeshraniční spolupráci 2007 — 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko
  a financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
 • V letech 2015 – 2017 vedl tým ÚAPPSZČ, v. v. i. v mezinárodním vědeckém projektu zaměřeném
  na středověké hornictví v Sasku a Čechách ArchaeoMontan 2018. Tento projekt byl součástí Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020 financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
 • Zabývá se archeologií středověku, archeologií středověkých výrobních areálů, lesních řemesel
  a montánní archeologií.
 • Lissek, P. 2003: Příspěvek k poznání struktury středověkého osídlení Českého Švýcarska. In: Minulosti Českého Švýcarska 1., sborník příspěvků historické konference 2002. Krásná Lípa. 46-55.
 • Lissek, P. 2004: Výroba dehtu a smoly v Českém Švýcarsku. In: Minulosti Českého Švýcarska 2., sborník příspěvků historické konference 2004. Krásná Lípa. 75-93.
 • Lissek, P. 2005: Povrchový průzkum dehtářských pracovišť v Českém Švýcarsku. In : Archeologia technica 16, Technické muzeum v Brně 2005, 72-78.
 • Lissek, P. 2006: Středověká hračka ze Starého Města. In: Děčínské vlastivědné zprávy I/2005. Oblastní muzeum Děčín 2005.
 • Lissek,P. 2006: Klasicistní portály ve Varnsdorfu, příspěvek k užití kamene v lidovém stavitelství. In: Jan John – Miroslav Kovář (eds.) 2006: Opracování kamene – Sborník Muzea středního Posázaví v Ratajích nad Sázavou a Archeologické společnosti Západočeské univerzity v Plzni III. Katedra archeologie – FF ZČU, Praha – Příbram 2006.
 • Lissek,P. 2006: Středověká sladovna z Jenišova Újezdu. In: Hlavová, J. – Sýkora, M. (eds.) 2006: Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1998 – 2002. Most.
 • Lissek, P. 2008: Areál vápenky na Peškově stráni u Hel a těžba vápence na lužickém zlomu v oblasti Českého Švýcarska, In: Minulosti Českého Švýcarska V., sborník příspěvků historického semináře 2008. Krásná Lípa.
 • Lissek, P. 2012: Archeologický výzkum nádvoří děčínského zámku, In: In: Hrady českého severozápadu. Sborník k životnímu jubileu Tomáše Durdíka, 205-231. 
 • Balašová a kol. 2013: M. Balašová/J. Crkal/E. Černá/K. Derner/P. Lissek, Kremsiger, k.u. Přisečnice, okr. Chomutov – současný stav poznaní a povrchový průzkum hornického sídliště. In: R. Smolnik (Hrsg.) ArchaeoMontan 2012. Erkunden – Erfassen – Erforschen / Průzkum – Evidence – Interpretace. Arbeits- u. Forschber. sächs. Bodendenkmalpfl. Beih. 26 (Dresden 2013) 69–82.
 • Lissek/Derner 2014: P. Lissek/K. Derner, Der Kremsiger : die Entdeckung einer Bergbausiedlung. In: R. Smolnik (Hrsg.) Silberrausch und Berggeschrey. Archäologie des mittelalterlichen Bergbaus in Sachsen und Böhmen / Stříbrná horečka a volání hor. Archeologie středověkého hornictví v Sasku a Čechách (Langenweißbach 2014) 77–84.
 • Lissek a kol. 2014: P. Lissek/K. Derner/V. Šrein/P. Bohdálek/R. Křivánek, Výzkum hornického sídliště Kremsiger v roce 2013. In: R. Smolnik (Hrsg.) ArchaeoMontan 2014. Ergebnisse und Perspektiven / Výsledky a výhledy. Arbeits- u. Forschber. sächs. Bodendenkmalpfl. Beih. 29 (Dresden 2014) 151–166.
 • Lissek/Holešinský 2014: P. Lissek/O. Holešinský, Letecké laserové skenování referenční oblasti projektu ArchaeoMontan. In: R. Smolnik (Hrsg.) ArchaeoMontan 2013. Krušná krajina / Erz(gebirgs)landschaft. Arbeits- u. Forschber. sächs. Bodendenkmalpfl. Beih. 28 (Dresden 2014) 7–18.
 • Černá E./Lissek P. /Plachý P. 2017: Středověká sklárna ve východním Krušnohoří na katastru Nového Města, okr. Teplice. In: Historické sklo. Sborník pro dějiny skla 6, 83-104. Most 2017.
 • Lissek P. 2017: Středověká sklárna pod hradem Tolštějn, k.ú. Rozhled, okres Děčín. In: Historické sklo. Sborník pro dějiny skla 6, 115-125. Most 2017.
 • Lissek P., Derner K. 2018: Cesta k archeologickému výzkumu středověkého hornictví v českém Krušnohoří a projekt ArchaeoMontan. In: Kryštof Derner – Středověké hornictví a hutnictví na Přísečnicku ve středním Krušnohoří. Mittelalterlicher Bergbau und Hüttenwesen in der Region Preßnitz im mittleren Erzgebirge. ArchaeoMontan Band 5 Veröffentlichungen des Landesamtes für Archäologie Veröffentlichungen des Landesamtes für Archäologie Sachsen, Band 68. (Dresden 2018).
 • Derner K./Lissek P. 2018: Středověké hornictví v českém Krušnohoří. In: Regina Smolnik und Naděžda Goryczková (Hrsg.), ArchaeoMontan 2018: Das Erzgebirge im Fokus der Montanarchäologie. Krušné hory v centru zájmu montánní archeologie.