Menu Zavřeno

PhDr. Vojtěch Peksa

ARCHEOLOG
+420 777 722 614
peksa@uappmost.cz
 • Studium na FF UK v Praze, Ústav pro archeologii od roku 2010 – obor Archeologie pravěku a středověku. Bakalářské studium ukončil v roce 2014. Téma bakalářské práce: Středověké osídlení Podbořanska.
 • Magisterské studium ukončeno v roce 2017 s diplomovou prací na téma Středověké osídlení středního Poohří.
 • Období raného a vrcholného středověku.
 • Podílí se na záchranných archeologických výzkumech na území Ústeckého kraje. V terenní a výzkumné činnosti se soustředí především na regiony Žatecka a Podbořanska.
 • Od roku 2017 se externě jako oborový specialista podílí na projektu „Místa zblízka“. Projekt Fondu dalšího vzdělávání (příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí) financovaný Evropskou unií z operačního programu „Zaměstnanost“ sloužící pro rozvoj periférních regionů ČR.
 • Předseda spolku „Společenstvo pro památky Podbořanska, z. s.“
 • Peksa, V. 2013: Gotický portál sýpky v Oplotech, Dějiny staveb 2013, 79-82.
 • Peksa, V. 2013: Očihov. Sídelně-historické souvislosti kostela sv. Martina, Dějiny staveb 2014, 109-116.
 • Peksa 2016: Znovunalezení kostela Všech svatých v Pšově u Podbořan, Archeologie západních Čech 10, 172-186.
 • Prekop, F. – Krištuf, P. – Peksa, V. – Kočár, P. – Eigner, J. 2017: Nové doklady osídlení výšinných poloh na Karlovarsku – polykulturní lokality Orlík a Šibeniční vrch u obce Valeč v Čechách, Archeologie západních Čech 12, 41-67.
 • Skopec, J – Peksa, V. – Volf, M. 2015: Kostel sv. Jiljí v Libyni u Lubence. In: Dějiny staveb 2015, Plzeň, 169-176.