Menu Zavřeno

RNDr. Jana Kuljavceva Hlavová

ANTROPOLOŽKA
+420 776 279 414
hlavova@uappmost.cz
 • Studium na Katedře antropologie PřF Masarykovy univerzity v Brně (prof. J. Beneš, prof. J. Malina), absolutorium v roce 2001, diplomová práce: Antropologický rozbor kosterního materiálu z dominikánského kláštera v Opavě. Vedoucí práce doc. E. Drozdová, Ph.D.
 • V roce 2002 půlroční zahraniční stáž na Georg-August-Universität Göttingen v rámci studijního programu Socrates–Erasmus. Spolupráce s prof. M. Schultzem z Zentrum Anatomie na lékařské fakultě v Göttingenu.
 • V listopadu 2004 proběhlo úspěšné rigorózní řízení na Katedře antropologie (RNDr.). Rigorózní práce: Antropologické zpracování kosterního materiálu z německé lokality Corvey, okr. Höxter.
 • Zabývá se především fyzickou antropologií prehistorických a historických populací.
 • Hlavová, J. 2001: Antropologický rozbor kosterního materiálu z dominikánského kláštera v Opavě. Diplomová práce, Brno.
 • Hlavová, J. 2002: Antropologické zpracování únětických kosterních pozůstatků z lokality Kozly, okr. Louny. In: Sborník Drahomíru Kouteckému, Čech, P. – Smrž, Z. (ed.), ÚAPP SZ Čech Most.
 • Hlavová, J. (v tisku): Antropologické zpracování dětských skeletů z pohřebiště Corvey, Německo. Sborník konference. Bratislava.
 • Hlavová, J. 2003: Antropologické zpracování kosterních pozůstatků z lokality Kozly, okr. Louny. Pravěk, Nová řada 13, 135-142.
 • Hlavová, J. 2004: The Skeletal Burial from the Roman Age from Lovosice, District of Litomerice (Czech Republic). In: Etologija čelověka i směžnyje discipliny. Sovremějnyje metody isledovanij. Butovskaja, M. L. (ed.). Sborník konference.
 • Hlavová, J. 2004: Antropologické zpracování kosterního materiálu z německé lokality Corvey, okr. Höxter. Rigorózní práce. Brno.
 • Hlavová, J. 2005: Kostrový pohřeb z doby římské z Lovosic, okr. Litoměřice. In: Hašek, V. – Nekuda, R. – Ruttkay, M. (eds.) Ve službách archeologie VI. Brno.
 • Hlavová, J. – Půlpán, M. 2005: Hromadný kostrový pohřeb únětické kultury z Bělušic, okr. Most, Česká antropologie 55: 45-50.
 • Hlavová, J. (v tisku): Priloženije, Opisanije skeletov. Sborník Institutu archeologie, rossijskoj akademiji nauk. Moskva.
 • Kuljavceva Hlavová, J. 2008: Antropologické zhodnocení kostrového materiáluz lokality Roztyly – Pískovna 1998. In: Černá, E. – Kuljavceva Hlavová, J. (eds.), Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003 – 2007, Most, 129-142.
 • Kuljavceva Hlavová, J. 2008: Antropologické zhodnocení kostry bylanské kultury z Lovosic, okr. Litoměřice. In: Černá, E. – Kuljavceva Hlavová, J. (eds.), Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003 – 2007, Most, 171-173.
 • Kuljavceva Hlavová, J. 2008: Antropologické zpracování materiálu z lokality Straškov (okr. Litoměřice) na trase dálnice D8. Archeologie ve středních Čechách 12/1, 245-250.