Menu Zavřeno

zákony a ustanovení

Zákon č. 20/1987 Sb.

o státní památkové péči

Zákon č. 183/2006 Sb.

o územním plánování a stavebním řádu

Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy

č. 99/2000 Sb.m.s.

Evropská úmluva o krajině

č. 13/2005 Sb.m.s.

Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy

č. 73/2000 Sb.m.s.