Menu Zavřeno
zákony a ustanovení
Zákon č. 20/1987 Sb.

o státní památkové péči

Zákon č. 20/1987 Sb.
Prováděcí vyhláška č. 66/1988 Sb.
Zákon č. 183/2006 Sb.

o územním plánování a stavebním řádu

Zákon č. 183/2006 Sb.
Archeologie ve stavebním zákoně
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy

č. 99/2000 Sb.m.s.

Maltská konvence
Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy

č. 73/2000 Sb.m.s.

Architektonické dědictví
Evropská úmluva o krajině

č. 13/2005 Sb.m.s.

Úmluva o krajině