Menu Zavřeno
Archiv

Správce archivu

Mgr. Marek Půlpán

ikona_telefon

+420 777 722 607

ikona_email

pulpan@uappmost.cz

Archiv shromažďuje veškeré dokumenty vznikající z činnosti instituce.Obsahuje nálezové zprávy a hlášení o výzkumech od roku 1953, kopie či přepisy většiny dokumentace z pracovní oblasti severočeských muzeí včetně deníku, inventárních
a přírůstkových knih, kartoték atd.

Najdete zde také informace o nálezech z oblastí uložených mimo region. Dále jsou zde uloženy negativy
i diapozitivy fotografické dokumentace z výzkumu i některých deponovaných předmětů. Samostatnou složkou je archiv leteckých snímků s příslušnou databází.