Menu Zavřeno

Laboratoř

Ing. Petra Holajová

vedoucí laboratoře

Renata Mühlbergerová

laboratorní technička

Lenka Novotná

laboratorní technička

Eva Sušická

laboratorní technička

Naše laboratoř provádí běžné procedury, týkající se očištění získaných artefaktů ať už suchou, nebo mokrou cestou. Osteologický materiál má vlastní depozitář, který je klimatizován, tak aby nedocházelo k degradaci skeletů a zlomků kostí. 

Keramický materiál je uskladněn ve větraných venkovních depozitářích a také v detašovaných depozitářích mimo náš Ústav. Čištění kovových, skleněných či organických nálezů je prováděno na základní bázi, tedy tak, aby nedocházelo k dalšímu poškozování okolním prostředím a následně jsou tyto materiály dále postoupeny specializovaným pracovištím.