Menu Zavřeno
Laboratoř
Vedoucí laboratoře
Ing. Petra Holajová
Laboratorní pracovníci
Renáta Mühlbergerová
Lenka Novotná
Eva Sušická

Naše laboratoř provádí běžné procedury, týkající se očištění získaných artefaktů ať už suchou, nebo mokrou cestou. Osteologický materiál má vlastní depozitář, který je klimatizován, tak aby nedocházelo k degradaci skeletů a zlomků kostí. 

Keramický materiál je uskladněn ve větraných venkovních depozitářích a také v detašovaných depozitářích mimo náš Ústav. Čištění kovových, skleněných či organických nálezů je prováděno na základní bázi, tedy tak, aby nedocházelo k dalšímu poškozování okolním prostředím a následně jsou tyto materiály dále postoupeny specializovaným pracovištím.