Menu Zavřeno

Návštěva muzea a terénní prospekce podél říčky Rolavy

Na pozvání dr. Rojíka, geologa Česko-bavorského geoparku Muzea v Sokolově, se začátkem května tým mosteckých archeologů ve složení Kryštof Derner, Ondřej Malina, Jiří Crkal a Jana Burdová vydal na prohlídku stálé expozice ve sklepení sokolovského zámku s názvem Geologie – mineralogie – petrologie – paleontologie – nerostné suroviny minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Komentovaná prohlídka byla zakončena na pracovišti pana Rojíka, na němž nám ukázal oblast, do které povedou naše další kroky, tedy oblast říčky Rolavy, jež odděluje katastrální území Přebuzska a Rolavska a ve středověku (a doufejme, že i dříve) nabízela ideální podmínky k těžbě cínu.

Již předem bylo jasné, že na západní část Krušných hor bychom těžko hledali většího odborníka, neboť Petr Rojík se zde narodil, téměř celý život pracoval jako uhelný geolog v lomu Medard u Sokolova a po revoluci se začal zabývat těžbou doprovodných surovin při těžbě uhlí. V současné době mimo jiné vyučuje na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, a i nadále se jako „krušnohorský patriot“ věnuje historii hornictví a místopisu Krušných hor. Sám napsal nebo se autorsky podílel na několika knihách – kupříkladu je autorem knihy Historie cínového hornictví v západním Krušnohoří. Laicky se také věnuje studiu kronik psaných v Krušnohoří a pořádá řadu přednášek o svém rodném regionu. Dr. Rojíkovi srdečně děkujeme za příjemný den, který jsme s ním mohli strávit a jsme rádi, že je členem našeho projektového týmu.

V terénu jsme odebrali několik vzorků, které budou dále analyzovány a datovány.