Menu Zavřeno

Pracovní návštěva na TU Dresden

Ve čtvrtek 2. května se v Tharandtu konala schůzka Kryštofa Dernera (ÚAPP SZČ) s Grit Neubauer z Technické univerzity Drážďany. Jejím cílem bylo prohlédnout si vybavení místní laboratoře, diskutovat o pracovních postupech kolegů antrakologů a dendrologů a mimo jiné si vyzkoušet mikroskop na vlastních vzorcích mikrostrusek. Dále došlo k předání vzorků uhlíků k plavení (tj. přípravě pro další analýzy), které proběhnou v České republice.