Menu Zavřeno

Archeologie mizející krajiny

sd_group_2

Nedestruktivní archeologický výzkum území povrchových dolů Tušimice. Grant řeší problematiku vypovídacích schopností ornice z hlediska studia pravěkého osídlení krajiny, která bude
v rozsahu 11 km² v letech 2007 – 2020 odtěžena. Při výzkumu budou užity metody analytických povrchových sběrů, jejichž výsledky bude možné v budoucnu srovnávat s archeologickými situacemi, odkrytými při předstihových záchranných archeologických výzkumech v předpolí Dolů Nástup Tušimice. Možnost takového srovnání je v současné evropské archeologii takřka neopakovatelná a může přinést zásadní poznatky
pro rozvoj terénních metod i studium pravěké sídlení struktury.

Více o projektu na: