Menu Zavřeno

Místa zblízka je sociálně inovační projekt, který si klade za cíl pomáhat aktivním lidem rozvíjet jejich region a vytvářet komunitu, která umí řešit místní výzvy. Periferní oblasti ČR s horší dopravní dostupností a nízkým pokrytím služeb se potýkají s vysokou nezaměstnaností, závislostí na velkých centrech
a s odlivem mladé populace do měst. Projekt usiluje o změnu, vede k formování soběstačné, udržitelné, rozvíjející se lokality. ÚAPPSZČ, v. v. i. se externě podílí na mezioborovém projektu, který se věnuje také dvěma regionům na území Ústeckého kraje – Podbořansku a Lounsku.

Archeologie má v projektu za úkol v rámci mezioborového výzkumu poskytnout podklady pro citlivé navázání na historické krajinné struktury, osvědčená řešení, spolupracovat při přípravě podkladů pro systematizaci lokální památkové péče, plánů ochrany nejcennějších lokalit či využití jejich potenciálu
pro lokální komunitu a zvýšení atraktivity regionu.

Více o projektu na: