Menu Zavřeno
Více o projektu na:

Projekt je podporován fondem Evropské Unie pro regionální rozvoj v programu spolupráce Freistaat Sachsen – Tschechische Republik 2014 – 2020 / Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020.

Opatření: Podpora školních projektů a profesní kvalifikace v oblasti vzdělávání.
Prioritní osa: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení.

Schválené trvání projektu: 18. 12. 2020 – 30. 6. 2022
Zahájení projektu: 1. 10. 2022
Prodloužení projektu: Projekt bylo prodloužen do konce října 2022


Vedoucí partner: Zemský úřad pro archeologii Sasko
Projektový partner: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.

Cíl projektu: Obecným cílem projektu je posílit vzdělávací a komunikační práci míst světového dědictví UNESCO v Dippoldiswalde a hornickém regionu Měděnec zejména s ohledem na podporu zaměstnatelnosti mladistvých a mladých dospělých.

Pozornost bude zaměřena na vzdělávání dětí a mladistvých zejména v oblasti archeologie hornictví v hornických krajinách UNESCO a to v rámci mimoškolních vzdělávacích skupin. Z dětí by se měli stát vyslanci světového dědictví předávající znalosti a nadšení pro hornickou minulost regionu. Výhledově v další kariéře i s možností uplatnění v turistickém ruchu. Důraz bude kladen na spolupráci českých a saských dětí. Na české straně bude mimoškolní aktivita realizována v ARCHEOKlubu Kadaň. Projektové dny s přednáškami a praktickými ukázkami pro děti je možné realizovat ve školách v regionu na základě předchozí domluvy.

Zároveň bude součástí vzdělávání tzv. multiplikátorů, tedy učitelů, zaměstnanců místní správy, muzeí a dalších mimoškolních vzdělávacích institucí. Tito by měli být na odborných workshopech a exkurzích seznámeni s potenciálem vybraných hornických krajin UNESCO pro vzdělávání dětí a veřejnosti.

Výstupem projektu bude mj. populárně naučná kniha o hornické (montánní) archeologii určená k dalšímu vzdělávání učitelů a žáků.

Aplikace

Aplikace Kremsiger3D

Průvodce po zaniklém hornickém sídlišti na Kremsigeru.

Aplikace HistoryVision

Virtuální montánně archeologický průvodce po Přísečnicku a okolí.

Publikace

Montánní archeologie v Krušných horách

Stručný úvod do archeologie hornictví ve světovém dědictví UNESCO hornický region Erzgebirge/Krušnohoří.

Video