Menu Zavřeno

Sklářství v pravěku a středověku:

kulturní a technologické proměny

Předmětem tříletého výzkumného projektu (2009 — 2011) bylo studium vývoje sklářské výroby v průběhu pravěku a středověku v Čechách. Pomocí různých analytických metod pravěkých a historických skel budou sledovány změny sklářské technologie v domácím i evropském kontextu. Exaktní klasifikace získaných výsledků zajisté přispěje k objasnění ekonomických, kulturních, stejně jako sociálních a symbolických aspektů sklářství a sklářských produktů.
Podíl PhDr. E. Černé spočívá ve studium skel vrcholného středověku
(13. – 15. století). Archeologická pramenná základna, kterou máme dnes k dispozici je velmi početná a různorodá a proto budou zkoumány zlomky dutého skla pouze z předem vytipovaných sídlištních i výrobních lokalit (např. Most, Ústí n. L., Plzeň, Praha, sklárna Moldavan a Doubice).