Menu Zavřeno
Historické sklo 5. Sborník pro dějiny skla

Sborník Historické sklo 5 je věnován památce PhDr. Dagmar Hejdové, CSc., významné historičce umění a emeritní ředitelce Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, která svými publikacemi
o typologii i výrobě středověkého skla ovlivnila několik generací badatelů.
O jejím přínosu, nejen na poli středověkého sklářství, vypovídá jak úvodní studie, tak bibliografický soupis v závěru sborníku. Podstatnou část jubilejního sborníku tvoří příspěvky zaměřené na nové archeologické nálezy skla, z nichž některé byly předneseny formou referátů na pravidelných kolokviích k dějinám skla pořádaných odbornou skupinou. Vedle nich jsou v publikaci otištěny též obecnější práce historického charakteru. Potěšující je skutečnost, že přibývá příspěvků věnovaných nejen poznání sklářské výroby a jednotlivým artefaktům, ale i ochraně
a konzervaci skla, či poznání chemického složení historických skel.

Autoři:
ISBN:
Vydavatel:
Rok vydání:
Místo vydání:
Počet stran:
Jazyk publikace:

Černá, E. (ed.)
978-80-86531-09-0

2011
Most
308
česky s něm. a angl. souhrnem