Menu Zavřeno

Paměť krajiny středověkého Mostecka

Monografie soustřeďuje nové archeologické prameny k počátkům mladohradištního a pozdně hradištního osídlení Mostecka. Tím postihuje vývoj a změny sídelní struktury, která předcházela konstituování vrcholně středověkého města Mostu. Práce je doprovázena velkým množstvím kreseb, plánů a fotografií.

Autoři:
ISBN:
Vydavatel:
Rok vydání:
Místo vydání:
Počet stran:
Jazyk publikace:

Klápště, J.
80-85-115-48-4

1994
Most
240
česky s něm. souhrnem

cena 120,- Kč