Menu Zavřeno
STŘEDOVĚKÉ SKLÁRNY V SEVEROZÁPADNÍCH ČECHÁCH

Publikace obsahuje souhrn poznatků dlouholetého studia dějin krušnohorského sklářství. Krušné hory, které byly v minulosti historickým bádáním opomíjeny, nepochybně patřily ve středověku k nejvýznamnějším sklářským regionům Čech. Jasně to dokládají výsledky systematického archeologického výzkumu středověkých skláren ve východní části českého Krušnohoří. Jeho počátky i průběh byly úzce svázány s likvidací následků ekologické katastrofy, která v 70. – 80. letech minulého století postihla tamější porosty.

Autoři:
ISBN:
Vydavatel:
Rok vydání:
Místo vydání:
Počet stran:
Jazyk publikace:

Černá, E.

2016
Most

česky a německy

cena 500,- Kč