Menu Zavřeno
Trans montes, ad fontes!

Monografie pojednává o středověké kolonizaci 13. století v severozápadních Čechách, a sice o osidlování míst položených výše než je tzv. klasická sídelní oblast obývaná již od pravěku. Přináší výčet a analýzu písemných pramenů, které směřují k rekonstrukci tohoto sídelního vývoje.

Autoři:
ISBN:
Vydavatel:
Rok vydání:
Místo vydání:
Počet stran:
Jazyk publikace:

Velímský, T.
80-901828-3-6

1998
Most
152
česky s něm. souhrnem

cena 180,- Kč