Menu Zavřeno
Kalendáře
Foto: Miloš Žihla

Kapesní dějiny Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.

K výročí založení naší instituce 1953 — 2018 (65 let) jsme ve spolupráci s Tiskárnou K&B připravili kapesní vydání dějin archeologického pracoviště v Mostě.  Vydaná publikace neobvyklého formátu poprvé představuje kompletní sérií kalendářů s archeologickými nálezy z našich výzkumů a sbírek muzejních institucí ze severozápadních Čech. Zásluhu na vydání má Jan Blažek, Marek Půlpán a další kolegové a kolegyně. Speciální poděkování za dlouholetou spolupráci patří Tiskárně K&B a Miloši Žihlovi za jeho krásné fotografie.