Menu Zavřeno
Archeologické nálezy ze středních a severozápadních Čech ve sbírce Naturhistorisches Museum ve Vídni

Práce představuje výsledek studijního pobytu autora ve Vídni, během kterého zdokumentoval veškeré archeologické nálezy uložené ve zdejším Přírodovědném muzeu. Celkem jde o 27 lokalit ze středních a severozápadních Čech s cca 1800 předměty. Publikace je pojata formou katalogu. V závěru jsou ve 32 tabulkách soustředěny kresby všech významných nálezů.

Autoři:
ISBN:
Vydavatel:
Rok vydání:
Místo vydání:
Počet stran:
Jazyk publikace:

Michálek, J.
80-901828-4-4

1999
Most
116
česky

cena 140,- Kč