Menu Zavřeno
Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1993 – 1997

Sborník 16 archeologických statí, které se mj. zabývají problematikou pozdní doby kamenné na Bílinsku (M. Zápotocký), železářstvím v době laténské a římské (V. Salač), pohřebištěm z doby stěhování národů v Postoloprtech (J. Blažek), osídlením podhradí středověkého Žatce (P. Čech) a počátky středověkého osídlení v areálu kaple
sv. Ducha v Mostě (T. Velímský).

Autoři:
ISBN:
Vydavatel:
Rok vydání:
Místo vydání:
Počet stran:
Jazyk publikace:

Čech, P. (ed.)
80-901828-5-2

1999
Most
218
česky, res. angl. a něm.

cena 190,- Kč