Menu Zavřeno
Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1998 – 2002

Autoři:
ISBN:
Vydavatel:
Rok vydání:
Místo vydání:
Počet stran:
Jazyk publikace:

Hlavová, J. — Sýkora, M. (eds.)
80-86531-04-X

2006
Most
240
česky, německy, res. angl. a něm.

cena 300,- Kč